Mijn simkaart activeren

Zo activeert u uw nieuwe simkaart van VOOmobile.

Info

Het antwoord op uw vraag hangt af van de versie van uw simkaart! Ga naar dit artikel om te weten te komen of u een simkaart van de oude of de nieuwe generatie hebt. Zo komt u erachter welk deel van dit artikel voor u bedoeld is!

U hebt een simkaart van de ‘oude generatie’

Zodra u uw VOOmobile-simkaart ontvangt, krijgt u een e-mail waarmee u ze kunt activeren.

À faire

·         Als u denkt dat u de activeringsmail niet hebt ontvangen, controleer uw ongewenste e-mails dan eens.

·         Kunt u de mail niet lezen? Controleer dan of uw e-mailprogramma de inhoud niet blokkeert.

·         Bent u de mail kwijt? Lees dan dit artikel.

À ne pas faire

Verlies de kaart waaraan uw VOOmobile-simkaart vastgehecht zit niet: u kunt de gegevens erop nodig hebben als u uw code verliest, uw gsm enz.

1

Neem uw simkaart erbij en open uw e-mailprogramma

Open de VOOmobile-mail ‘activering van uw simkaart’.

2

Klik op de knop ‘Activeren’

Er wordt een webpagina geopend waar u uw simkaart kunt activeren.

3

Typ uw pukcode in het vakje ‘Pukcode’

Klik vervolgens op ‘Deze simkaart activeren’.

De pukcode bestaat uit acht cijfers. De code bevindt zich onder het zilveren laagje op de kaart waaraan uw simkaart bevestigd was. Bewaar deze code zorgvuldig!

4

Uw abonnement wordt binnen 24 uur geactiveerd

Hebt u gekozen voor nummeroverdracht, dan kan de activering tot 72 uur duren.

5

Steek uw VOOmobile-simkaart in uw telefoon

Als u een nummer hebt laten overdragen, wacht dan tot uw oude kaart geen netwerk meer heeft voor u ze vervangt door uw VOOmobile-simkaart.

Geniet van uw nieuwe abonnement!

Hebt u een simkaart van de ‘nieuwe generatie’?

Bij de ontvangst van uw simkaart zit die vastgehecht aan een kaartje met daarop uw pin- en uw pukcode. U dient dat kaartje zorgvuldig te bewaren want u zult het nog nodig hebben.

In de loop van de volgende dagen krijgt u een sms en een e-mail waarmee u uw nieuwe kaart kunt activeren.

Info

Denk eraan uw contactgegevens en bestanden te bewaren zodat ze beschikbaar zijn na de verandering van simkaart. Klik hier voor meer informatie.

Vervolgens hebt u de keuze uit twee activeringsopties:

Per telefoon

1

Bel het nummer 8484

Via een voicemail kunt u uw pukcode invoeren.

Als dat gebeurd is, krijgt u een sms om uw aanvraag voor de overdracht te bevestigen. Naargelang het tijdstip waarop u belt, gebeurt de activering:

·         binnen het uur als u belt van maandag tot zaterdag tussen 8.30 en 16.30 uur;

·         binnen 24 werkuren als u buiten die uren belt.

Zodra u de bevestigings-sms ontvangen hebt, neemt u uw nieuwe simkaart bij de hand.

2

Veranderen van simkaart

Zodra het netwerk van uw oude kaart verdwijnt, steekt u de nieuwe kaart in uw gsm, start u uw gsm opnieuw op en voert u de nieuwe pincode in die op de kaart staat.

3

Configureer uw gsm

Ga tot slot hierheen om te ontdekken hoe u uw gsm kunt configureren.

Online

1

Ga naar de activeringspagina

Via de link http://www.voomobile.be/activation in de e-mail die u ontvangen hebt, gaat u naar de identificatiepagina om er uw klantnummer en uw myVOO-activeringsnummer in te voeren (die twee nummers staan op al uw facturen).

U hoeft dan enkel nog het abonnement te selecteren dat u wenst over te zetten en uw pukcode in te voeren.

Als dat gebeurd is, krijgt u een sms om uw aanvraag voor de overdracht te bevestigen. Naargelang het tijdstip waarop u de activering aanvraagt, wordt die uitgevoerd:

·         binnen het uur als u de aanvraag doet van maandag tot zaterdag tussen 8.30 en 16.30 uur;

·         binnen 24 werkuren als u de aanvraag buiten die uren invoert.

Zodra u de bevestigings-sms ontvangen hebt, neemt u uw nieuwe simkaart bij de hand.

2

Veranderen van simkaart

Zodra het netwerk van uw oude kaart verdwijnt, steekt u de nieuwe kaart in uw gsm, start u uw gsm opnieuw op en voert u de nieuwe pincode in die op de kaart staat.

Attention

Om veiligheidsredenen raden we u aan om uw pincode te wijzigen: Toets **04*0000*NOUVEAU PIN*NOUVEAU PIN#  in, gevold door een druk op de beltoets. Zet uw gsm vervolgens uit. Zet hem opnieuw aan en voer de nieuwe pincode in.

Ik heb mijn simkaart in mijn gsm geplaatst, maar ik heb geen netwerk.

Als u uw VOOmobile-simkaart in uw gsm hebt geplaatst maar het netwerk na twintig minuten niet verschijnt, schakel uw toestel dan opnieuw uit en weer aan.

Lukt het nog steeds niet, plaats uw simkaart dan in een andere telefoon. Wacht enkele minuten om te zien of het netwerk wordt gedetecteerd op dit andere toestel. Is dat het geval, dan kunt u uw simkaart weer in uw gsm plaatsen.